رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1941
غزال تیزپا
100 0 0
1942
تاج آسیایی 1370
100 30 0
1943
داغون ها
100 40 0
1944
جزیره قشم
100 40 0
1945
علی رضا بیرانوند
100 70 0
1946
TAJFCT
100 30 0
1947
Manchester City
100 40 0
1948
Barcelona
100 40 0
1949
Azarakhsh
100 100 0
1950
Hg
100 10 0
1951
liverpoool
100 50 0
1952
E$teghlal F.C
100 20 0
1953
پرسپولیس تهران ما
100 55 0
1954
کیان سیتی
100 30 0
1955
Falcons
100 60 0
1956
Langroud
100 40 0
1957
SHADMEHRI
100 50 0
1958
پورا دستگرد
100 20 0
1959
آبفا
100 50 0
1960
Barestamir
100 40 0