رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1941
A.R.NOROOZI
100 35 0
1942
تاجی ها
100 40 0
1943
تاجی ها
100 60 0
1944
octave
100 60 0
1945
ستارگان سعید
100 50 0
1946
ستارگان سعید
100 60 0
1947
یونتوس
100 100 0
1948
lpln psk
100 50 0
1949
perspolis1000
100 40 0
1950
PERSPOLIS CF IRAN
70 95 0
1951
kami
100 40 0
1952
biology
90 40 0