رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
Persepolis
100 90 785400
2
Perspolic
90 90 511100
3
Persepolic3
75 80 464700
4
Esteghlal
100 100 420300
5
گل سلطان
100 100 334100
6
E$teghlal
100 100 283000
7
پرسپولیس تهران
100 100 258300
8
تبریز مه آلود
95 100 187200
9
ورونا
90 100 155800
10
منچستر تربت جام
100 100 150100
11
غزال تیزپا
90 95 143800
12
iran
80 90 138800
13
conqueror
100 85 136300
14
عقاب
55 70 134900
15
Ʀҿаɭ ɱądrid
100 90 130100
16
*ZOHRA*
100 100 127000
17
persepolis saram
35 40 122900
18
چرباس والیبال
100 100 122100
19
لیانا خانوم
100 100 114200
20
وارنا شهر باران
80 80 111700