رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
Persepolis
90 95 1214700
2
Perspolic
80 80 824500
3
Esteghlal
100 100 749800
4
پرسپولیس تهران
90 90 573800
5
Persepolic3
75 40 572200
6
گل سلطان
70 80 487100
7
*ZOHRA*
100 100 458100
8
Ʀҿаɭ ɱądrid
100 100 448700
9
E$teghlal
90 100 446300
10
غزال تیزپا
100 100 424500
11
تبریز مه آلود
95 100 392600
12
منچستر تربت جام
100 100 361800
13
پرسپولیس84
80 80 339200
14
وارنا شهر باران
100 100 296900
15
*S A N A Z*
100 100 296500
16
iran
80 50 294100
17
conqueror
90 100 290700
18
پالیساندر
60 60 272300
19
ورونا
60 10 263400
20
عقاب
90 60 258300