رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
Persepolis
100 100 790900
2
Perspolic
100 100 513700
3
Persepolic3
100 80 465700
4
Esteghlal
100 100 424700
5
گل سلطان
90 90 335900
6
E$teghlal
100 100 284500
7
پرسپولیس تهران
90 95 265000
8
تبریز مه آلود
100 100 192100
9
ورونا
100 100 157000
10
منچستر تربت جام
100 100 154600
11
غزال تیزپا
100 100 149700
12
iran
100 100 143600
13
conqueror
100 100 138000
14
عقاب
85 80 136100
15
Ʀҿаɭ ɱądrid
100 100 135500
16
*ZOHRA*
90 95 129100
17
چرباس والیبال
100 95 126800
18
persepolis saram
90 10 123200
19
لیانا خانوم
100 100 115400
20
وارنا شهر باران
90 75 112500