قوانین

قوانین عضویت

قوانینی کوتاه و ساده!

1.رعایت اصول و موازین حکومت جمهوری اسلامی ایران و اسلام

2.عدم اهانت به هیچ فرد یا شخص یا شرکت خاصی

3.عدم تبلیغ هرگونه سایت یا محصولی چه در نام تیم چه توضیحات چه پروفایل و....

HiFc.ir