رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
981
TAJFCT
100 50 0
982
Manchester City
100 40 0
983
Barcelona
100 40 0
984
Azarakhsh
100 100 0
985
Hg
100 10 0
986
liverpoool
100 50 0
987
E$teghlal F.C
100 50 0
988
پرسپولیس تهران ما
100 65 0
989
پرس پلیس
100 60 0
990
کیان سیتی
100 60 0
991
Falcons
100 60 0
992
Langroud
90 40 0
993
Space
100 50 0