رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
81
Persepolic8
100 70 67200
82
جزیره قشم
100 40 67100
83
esteghlal lar
100 60 66500
84
A6
90 0 66200
85
رئال تربت جام
100 100 66000
86
man2
100 90 66000
87
قارتال تبریز
100 10 66000
88
قرینه
100 90 65900
89
ازبکستان
100 100 65700
90
taji
90 0 65500
91
Persepolic20
90 10 65400
92
پرسپولیس34
90 90 65400
93
hamghasam
90 95 65300
94
جهانخوش
90 20 65300
95
Persepolic9
100 70 65100
96
F.C.Juventus
100 100 64800
97
Persepolic15
90 80 64500
98
REAL MADRID club
100 100 63900
99
تراختور
90 70 63800
100
Shahryar 67
90 20 63700