رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
921
آلمان
100 50 0
922
اتحاددشمن زیاری
100 10 0
923
پرسپولیس84
100 60 0
924
شهرداری خوی
100 50 0
925
غزال تیزپا
100 5 0
926
تاج آسیایی 1370
100 30 0
927
داغون ها
100 40 0
928
جزیره قشم
100 40 0
929
علی رضا بیرانوند
100 70 0
930
TAJFCT
100 50 0
931
Manchester City
100 40 0
932
Barcelona
90 40 0
933
آکادمی ایلماز
85 45 0
934
Azarakhsh
100 50 0
935
Hg
100 50 0
936
liverpoool
100 50 0
937
E$teghlal F.C
100 50 0
938
Salvador
100 50 0
939
SBR
100 50 0
940
سرخ و سیاه جامگان
100 50 0