رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
پیام مشهد
95 50 170400
62
E$teghlal F.C
100 70 170100
63
ستاره سرخ
100 80 169000
64
Borussia Dortmund
75 60 168500
65
پرسپولیس31
65 70 168500
66
Azarakhsh
65 80 168300
67
Hg
45 10 168300
68
پرسپولیس43
100 100 167600
69
کهکشانی
100 50 167500
70
Danger
55 60 166300
71
مدافعان 21
60 10 165500
72
taj
100 100 165400
73
RMA
60 60 164800
74
پرسپولیس94
60 60 163600
75
شیاطین سرخ 7
85 100 162700
76
آبی نیلکون
85 100 162600
77
پرسپولیس23
100 80 161900
78
کافی نت گیم نت باران
75 60 161400
79
A3
60 60 161000
80
استقلال قهرمان
95 100 160200