رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
61
ستاره سرخ
90 10 214000
62
PERSPOLIS CF IRAN
90 90 213700
63
پیام مشهد
90 90 213600
64
شاعر بدخط
100 30 212400
65
ابر قدرت
100 100 212300
66
رایکا بابل
95 10 212100
67
A3
100 100 211600
68
کاله‌ی مازندران
90 0 211000
69
شیاطین سرخ 7
100 20 210800
70
Azarakhsh
80 70 210600
71
E$teghlal F.C
95 100 210000
72
اتحاددشمن زیاری
100 90 208600
73
RMA
95 40 208300
74
perespolis
80 80 206600
75
Danger
100 30 206500
76
ستارگان استقلال
80 80 206300
77
استقلال تنكابن
95 70 205800
78
پرسپولیس31
70 60 205700
79
مدافعان 21
95 100 205400
80
iraan
100 100 205100