رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
21
Red Eagles
80 80 111700
22
پالیساندر
100 60 108500
23
پرسپولیس84
100 100 106300
24
کاله‌ی مازندران
95 90 101200
25
پرسپولیس آتشین
80 90 101000
26
بدبخت ها
80 80 96900
27
ابر قدرت
90 0 94500
28
شهروند ساری
100 20 89300
29
پرسپولیس تهران ما
90 85 89200
30
REAL MADRID
100 100 88700
31
سهام داران
90 90 87300
32
مارکو رویس
100 100 87000
33
استقلال
90 90 86700
34
نود ارومیه
100 20 86400
35
پیام مشهد
95 80 85200
36
تاج آسیایی 1370
100 100 84900
37
آبی نیلکون
95 90 83600
38
قهرمان جهان
100 100 82900
39
هیاهو
90 90 82700
40
اتحاددشمن زیاری
100 20 80500