رتبه بندی تیم ها

دارایی: 0

نام تورنمنت: بلند قامتان 1

تاریخ آغاز: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

رنک شما :

نمایش لیست گزارشات امتیاز تورنمت شما!

  تیم روحیه تیم روحیه هواداران امتیاز تورنمنت
1
Persepolis
100 100 786700
2
Perspolic
100 90 512300
3
Persepolic3
55 60 464700
4
Esteghlal
100 100 422700
5
گل سلطان
100 100 334700
6
E$teghlal
95 100 283500
7
پرسپولیس تهران
75 90 258800
8
تبریز مه آلود
100 100 188000
9
ورونا
85 90 156100
10
منچستر تربت جام
100 100 150700
11
غزال تیزپا
100 100 144800
12
iran
90 100 139400
13
conqueror
100 100 137600
14
عقاب
65 90 135500
15
Ʀҿаɭ ɱądrid
100 100 131300
16
*ZOHRA*
100 100 127900
17
persepolis saram
30 40 123200
18
چرباس والیبال
100 100 122900
19
لیانا خانوم
95 100 114500
20
وارنا شهر باران
75 90 112300