سرمربی تیم

crazy boy

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 36

تاریخ تاسیس باشگاه: 1399/2/11

آخرین ورود: 16:9:25 + | 1401/3/19

تعداد بازدید: 590

نام تیم: قهرمان طلایی

نام سالن: بدون نام

امتیاز کل: 1,600

رتبه کل: 42

رتبه لیگ: 7

برد | باخت: %60 | %40

13
8
7
5
1
سطح 4
سطح 0
سطح 0
سطح 1
سطح 0
سطح 3
سطح 0
مجموع سطوح : 8

جدول لیگ (فصل بلند قامتان، لیگ 1، گروه 1)

  تیم برد باخت ست شماری امتیاز
1
avayequran1
1 0 2 3
2
پسران زبل كرج
2 0 2 2
3
Liverpool20
1 0 1 2
4
عقاب های ابی
1 0 1 2
5
ایران سربلند
0 2 -2 2
6
استقلال قهرمان
0 1 -1 1
7
قهرمان طلایی
0 1 -1 1
8
روسونری
0 1 -2 0

آخرین مطالب دیوارمطلبی برو روی دیوار این تیم وجود ندارد!
کاپیتان انتخاب نشده است!

قهرمان طلایی با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل عقاب های ابی را باخت.
1401/4/11 11:9:37

قهرمان طلایی در بازی های لیگ دسته1 گروه۱, 3ام شد
1401/4/11 10:37:59

قهرمان طلایی تیم روسونری را با نتیجه 3 - 1 در بازی های لیگ شکست داد.
1401/4/11 10:37:56

قهرمان طلایی از شاعر بدخط با نتیجه 3 - 0 در بازی های لیگ شکست خورد.
1401/4/10 9:39:3

قهرمان طلایی تیم Liverpool20 را با نتیجه 3 - 1 در بازی های لیگ شکست داد.
1401/4/9 14:15:3

قهرمان طلایی با نتیجه 1 - 3 بازی (لیگ) مقابل رایکا بابل را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/4/8 20:22:3

قهرمان طلایی از استقلال قهرمان با نتیجه 2 - 3 در بازی های لیگ شکست خورد.
1401/4/7 15:10:4

قهرمان طلایی با نتیجه 1 - 3 بازی (لیگ) مقابل gladiators را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/4/6 7:0:3

قهرمان طلایی با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل پسران زبل كرج را باخت.
1401/4/5 9:14:3

قهرمان طلایی با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل روسونری را باخت.
1401/4/4 4:34:3

قهرمان طلایی با نتیجه 1 - 3 بازی (لیگ) مقابل شاعر بدخط را باخت.
1401/4/3 6:3:2

قهرمان طلایی از Liverpool20 با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست خورد.
1401/4/2 2:10:3

قهرمان طلایی با نتیجه 3 - 1 بازی (لیگ) مقابل رایکا بابل را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/4/1 7:51:4

قهرمان طلایی از استقلال قهرمان با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست خورد.
1401/3/31 21:22:3

قهرمان طلایی با نتیجه 3 - 1 بازی (لیگ) مقابل gladiators را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/3/30 5:26:3

قهرمان طلایی با نتیجه 2 - 3 بازی (لیگ) مقابل پسران زبل كرج را باخت.
1401/3/29 20:56:3

قهرمان طلایی در بازی های لیگ دسته1 گروه۱, 2ام شد
1401/3/27 13:7:5

قهرمان طلایی با نتیجه 3 - 0 بازی (لیگ) مقابل رایکا بابل را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/3/27 9:26:4