سرمربی تیم

ساسان رمضانی

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 350

تاریخ تاسیس باشگاه: 1398/10/19

آخرین ورود: 2:54:28 + | 1398/10/19

تعداد بازدید: 265

نام تیم: بارسلونا

نام سالن: بدون نام

امتیاز کل: 1,404

رتبه کل: 315

رتبه لیگ: 4

برد | باخت: %51 | %49

8
11
5
سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1

جدول لیگ (فصل بلند قامتان، لیگ 2، گروه 1)

  تیم برد باخت ست شماری امتیاز
1
گهر زاگرس
5 0 6 11
2
شاهین بندرلنگه
2 0 3 5
3
زاغ های سپید
1 4 -3 5
4
بارسلونا
1 1 0 3
5
غزر گمبان
1 1 0 3
6
استقلال شرق تهران
1 1 0 3
7
perspolis
0 2 -3 1
8
فولاد گمبان
0 2 -3 1

آخرین مطالب دیوارمطلبی برو روی دیوار این تیم وجود ندارد!
کاپیتان انتخاب نشده است!

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل زاغ های سپید را باخت.
1401/5/23 10:14:2

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل perspolis را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/5/22 21:6:3

بارسلونا در بازی های لیگ دسته2 گروه۱, 5ام شد
1401/5/21 14:44:2

بارسلونا تیم مبارزان آبی را با نتیجه 2 - 3 در بازی های لیگ شکست داد.
1401/5/21 8:53:4

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل استقلال شرق تهران را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/5/20 4:19:4

بارسلونا از غزر گمبان با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست خورد.
1401/5/19 23:36:3

بارسلونا با نتیجه 1 - 3 بازی (لیگ) مقابل HiddenX را باخت.
1401/5/18 8:13:3

بارسلونا با نتیجه 3 - 1 بازی (لیگ) مقابل جهانخوش را باخت.
1401/5/17 18:54:8

بارسلونا با نتیجه 2 - 3 بازی (لیگ) مقابل زاغ های سپید را باخت.
1401/5/16 16:57:4

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل perspolis را باخت.
1401/5/15 12:31:4

بارسلونا با نتیجه 3 - 1 بازی (لیگ) مقابل مبارزان آبی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/5/14 2:30:4

بارسلونا از استقلال شرق تهران با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست خورد.
1401/5/13 11:37:11

بارسلونا تیم غزر گمبان را با نتیجه 3 - 2 در بازی های لیگ شکست داد.
1401/5/12 21:46:7

بارسلونا از HiddenX با نتیجه 3 - 1 در بازی های لیگ شکست خورد.
1401/5/11 8:46:8

بارسلونا تیم جهانخوش را با نتیجه 3 - 1 در بازی های لیگ شکست داد.
1401/5/10 20:21:4

بارسلونا با نتیجه 3 - 1 بازی (لیگ) مقابل زاغ های سپید را باخت.
1401/5/9 5:34:3

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل perspolis را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/5/8 12:43:15

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل perspolis را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/5/8 12:43:15

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل perspolis را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/5/8 12:43:15

بارسلونا با نتیجه 3 - 2 بازی (لیگ) مقابل perspolis را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1401/5/8 12:43:15