سرمربی تیم

hashem sadeghi

  
انجام عملیات

لطفا صبر کنید...

نتیجه عملیات

انجام شد

نتیجه عملیات

مشکل در انجام عملیات!

بازی دوستانه

ارسال درخواست

 

رنک تورنمنت : 1950

تاریخ تاسیس باشگاه: 1399/7/7

آخرین ورود: 23:11:26 + | 1400/11/1

نام تیم: PERSPOLIS CF IRAN (آکادمی)

نام سالن: بدون نام

برد | باخت: %0 | %0

PERSPOLIS CF IRAN از پرسپولیس آتشین با نتیجه 3 - 2 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1400/11/1 15:27:9

PERSPOLIS CF IRAN با نتیجه 3 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس آتشین را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/10/30 3:48:12

PERSPOLIS CF IRAN با نتیجه 2 - 3 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس آتشین را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/10/29 17:2:10

PERSPOLIS CF IRAN از پرسپولیس آتشین با نتیجه 2 - 3 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1400/10/28 16:24:9

PERSPOLIS CF IRAN با نتیجه 3 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس آتشین را باخت.
1400/10/27 20:28:9

PERSPOLIS CF IRAN با نتیجه 2 - 3 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس آتشین را باخت.
1400/10/26 10:21:9

PERSPOLIS CF IRAN تیم پرسپولیس آتشین را با نتیجه 2 - 3 در بازی های دوستانه شکست داد.
1400/10/25 13:2:11

PERSPOLIS CF IRAN با نتیجه 3 - 2 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس آتشین را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/10/22 19:22:3

PERSPOLIS CF IRAN با نتیجه 2 - 3 بازی (دوستانه) مقابل پرسپولیس آتشین را با پیروزی پشت سر گذاشت.
1400/10/21 5:1:9

PERSPOLIS CF IRAN از پرسپولیس آتشین با نتیجه 2 - 3 در بازی های دوستانه شکست خورد.
1400/10/18 20:1:8

PERSPOLIS CF IRAN تیم پرسپولیس آتشین را با نتیجه 2 - 3 در بازی های دوستانه شکست داد.
1400/10/17 4:50:7

سطح 1
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
سطح 0
مجموع سطوح : 1